Verbouwing studio gereed

Na de verhuizing in oktober 2008 naar de huidige locatie, werd langzamerhand duidelijk dat de akoestiek van de ruimte nog voor verbetering vatbaar was. Daarom werd contact gezocht met René Dalderop van Studio Guys. Dit is een onderneming die zich bezig houdt met studiobouw en verkoop van hoogwaardige studio apparatuur. In overleg met hem werd met name de akoestiek van de controlekamer verbeterd door de wanden te verzwaren met gips en te bekleden met absorberende panelen. Dit zorgt voor een aanzienlijk beter geluidsbeeld in de lage frequenties. Tevens werd het plafond opnieuw bekleed, met als doel reflecties van hoge frequenties op te vangen. Deze panelen zorgen bovendien voor een zeer fraaie en rustige aanblik van het geheel. De opnameruimte werd voorzien van akoestische panelen van Primacoustics, waardoor ook deze ruimte een veel drogere klank heeft gekregen.

opnamestudio Hans Rusche